NOSO

  • Impulsamos proxectos innovadores orientados ao desenvolvemento social, cultural e territorial. O facemos cunha mirada propia, construída a partir da intersección da arquitectura, as ciencias sociais e o audiovisual, dende a que aproximarnos á realidade local e promover a súa transformación.
  • Impulsamos proyectos innovadores orientados al desarrollo social, cultural y territorial. Lo hacemos con una mirada propia, construída a partir de la intersección de la arquitectura, las ciencias sociales y el audiovisual, desde la que nos aproximamos a la realidade local y promovemos su transformación.

Resumen del Proyecto :

  • Desenvolvemos servizos diversos dende tres eixos de traballo: Xestión do Patrimonio Cultural, Fotografía e audiovisual e Urbanismo e territorio
  • Ejecutamos servicios diversos desde tres ejes de trabajo: Gestión del Patrimonio Cultural, Fotografía y audiovisual, y Urbanismo y territorio

Cultura e Territorio. Da divulgación cultural á intervención territorial.
Cultura y Territorio. De la divulgación cultural a la intervención territorial.

Dirección

Rúa do Marqués de Valladares, 14, 36201 Vigo, Pontevedra

Contacto

Email: ola@nosocoop.com

Dónde encontrarnos

Ver en Google Maps

Nuestros Enlaces de Interés