CEM, S.Coop.Gal

A nosa vontade é intervir globalmente a través da Educación Ambiental para conseguir unha protección efectiva da nosa contorna e do medio ambiente a nivel global.
Un dos piares básicos da nosa empresa é o noso decidido compromiso coa conservación do medio ambiente, tanto a nivel local como global, e a coherencia ambiental no desenvolvemento das nosas actuacións e servizos. A nosa aposta polo modelo cooperativo reflicte o noso compromiso cos máis importantes valores sociais do noso tempo: solidariedade, xustiza social, igualdade,… Unha aposta que se estende ao noso compromiso coa cultura, o patrimonio e a lingua galega.

Educando e divulgando para axudar á conservación do noso medio ambiente desde o cooperativismo.

 • Educación Ambiental: coñecer e valorar o noso medio máis próximo para participar na solución dos problemas ambientais
  Deseño e execución de Programas de Educación Ambiental (Escola…)
  Xestión de equipamentos ambientais: aulas de natureza, centros de visitantes e interpretación. Cabalar, Chelo.
  Campañas de sensibilización ambiental
  Cursos de formación e capacitación ambiental
  Obradoiros ambientais
  Campamentos e estancias de Educación Ambiental
  Itinerarios ambientais por toda Galicia
  Charlas de medio ambiente
  Xogos ambientais
  Deseño de material de educación ambiental
 • Interpretación e divulgación ambiental: comunicación eficiente para concienciar aos visitantes
  Deseño e elaboración de exposicións ambientais
  Deseño e sinalizaciónde itinerarios ambientais
  Deseño de paneisde información ambiental
  Deseño de centros de interpretación, ecomuseos, centros de visitantes
  Elaboración de contidospara proxectosde Educación Ambiental
  Publicacións divulgativas: guías de áreas naturais, folletos, …
  Xestión e dinamización de procesos de participación pública (Estratexia Galega de Educación Ambiental,…)
  Deseño e producción de CD Multimedia e xogos interactivos

 • Estudo e planificación do medio: apostando por unha xestión sustentable dos recursos naturais
  Estudos ambientais(inventarios de flora e fauna…)
  Programas de vixilancia ambiental
  Estudos diagnóstico de recursos, inventarios de recursos do medio…
  Proxectos técnicos de Aulas de Natureza, Centros de visitantes e Ecomuseos…
  Proxectos de uso público de espazos naturais
  Proxectos de posta en valor do Patrimonio Cultural e Etnográfico
  Plans de Interpretación e sinalización de Espazos Naturais Protexidos

Dirección

Rúa Río da Cova, 1, 15174 Culleredo, A Coruña

Contacto

Email:cemcoop@cemcoop.gal
Teléfono: 981265640

Dónde encontrarnos

Ver en Google Maps

Nuestros Enlaces de Interés